Drukuj

Informacje ogólne

in Informacje ogólne
Poprawiono: 03 lipiec 2018
Utworzono: 15 grudzień 2014
Odsłony: 2126

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zarządzenie Nr 102/12 Burmistrza Sępopol z dnia 03 lutego 2012 roku na podstawie Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Sępopol oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania.

Adres- 11-210 Sępopol, ul. Lipowa 1 A
•    Tel. (89) 761-31-19(20)
•    Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Imię i nazwisko

Miejsce pracy

Barbara Wołosz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sępopolu
Krystyna Stankiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu

Danuta Tomaszewicz

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Marcin Kabelis

Komisariat Policji w Sępopolu

Joanna Wójtowicz

Urząd Miejski w Sępopolu – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aleksandra Tarasewicz

psycholog

Urszula Wozińska

pielęgniarka środowiskowa

 

„Niebieska Karta” – to procedura mająca na celu rozpoznanie zaburzeń życia rodzinnego wywołanych stosowaniem przemocy, ułożenie planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele policji, ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie formularza  przez przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów

REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” WYKONYWANA PRZEZ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY/GRUPĘ ROBOCZĄ

ZADANIA CZŁOKÓW ZESPOŁU/GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROCEDURY:

1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2. podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc
w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;

3. zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;

4. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych.

5. rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ ZESPÓŁ GRUPĘ ROBOCZĄ W RAMACH PROCEDURY: