Drukuj

Komunikat dotyczący programu "Dobry start" 300+

Poprawiono: 04 lipiec 2018
Utworzono: 04 lipiec 2018
Odsłony: 1834

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Sępopolu informuje o okresach i wnioskach dotyczących programu "Dobry start"

Informacja

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie „Dobry start".

Komu przysługuje

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko - bez względu na dochody. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski

Od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w MGOPS Sępopol, ul. Lipowa 1a w pok. świadczeń rodzinnych (19, 23).

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Szczegółowe informacje www.mpips.gov.pl/DobryStart

  1. 1.Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2018

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Sępopolu w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019 informuje o okresach i wnioskach obejmujących:

Okresy i wnioski dotyczące Świadczeń Rodzinnych

Okresy i wnioski dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

Okresy i wnioski dotyczące Świadczenie Wychowawczego 500+

Wymagane dokumenty:

oraz inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny i w zależności od dodatku do zasiłku rodzinnego, o który ubiegać się będzie wnioskodawca.

  1. 2.Informacja w sprawie wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/