Nieobecność gońca

in News
Utworzono: 16 marzec 2016

Od 03 marca 2016 r. do odwołania z powodu nieobecności,gońca decyzje administracyjne z pomocy społecznej,  świadczeń,  rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dod. mieszkaniowych i energetycznych należy odbierać osobiście w sekretariacie  (pokój nr 5) w godzinach urzędowania Ośrodka