in Harmonogram wypłat
Poprawiono: 13 luty 2015
Utworzono: 13 luty 2015
Odsłony: 3674

Osoby pobierające świadczenia z kasy - rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne i z funduszu alimentacyjnego, które nie pobrały ich w terminie określonym w decyzji administracyjnej, mogą je pobrać w dniach 14, lub 28, lub w miesiącu następnym przy odbiorze kolejnego świadczenia. Z przyczyn organizacyjnych, w pozostałych dniach w/w świadczenia nie będą wypłacane.

W myśl obowiązujących przepisów – wypłatę świadczeń wstrzymuje się jeżeli nie zostały podjęte przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe.

in Harmonogram wypłat
Poprawiono: 13 luty 2015
Utworzono: 14 grudzień 2014
Odsłony: 2056

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych

Wypłaty w/w świadczeń odbywają się każdego miesiąca w dniach:

5

7

9

10

13

14

15

18

20

22

24

28

30

przelewy bankowe oraz przekazy pocztowe: do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Jeżeli wypłata przypada na dzień wolny od pracy wypłata następuje w najbliższym dniu wolnym.