Podstawa prawna

in Dodatek mieszkaniowy
Poprawiono: 24 listopad 2014
Utworzono: 24 listopad 2014
Odsłony: 2661

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz. U. Nr 156 z 2001r poz.1817/.