Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy

in Zespół interdyscyplinarny
Poprawiono: 15 grudzień 2014
Utworzono: 15 grudzień 2014
Odsłony: 2913

Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Lp. Nazwa instytucji/organizacji Adres Telefon
1.

 

Komenda Powiatowa Policji

11-200 Bartoszyce

ul. Warszawska 9

997 - alarmowy

89- 762 82 00

Telefon zaufania

800 10 89 89

2.

Posterunek Policji

w Sępopolu

Sępopol

Ul. Al. Wojska Polskiego

 

89 - 761 35 97

3. Prokuratura Rejonowa

11-200 Bartoszyce

Ul. Boh. Warszawy 33

 

89- 762 76 60

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11-210 Sępopol

Ul. Lipowa 1A

 

89- 761 32 19

5.

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

przy Urzędzie Miejskim

11-210 Sępopol

Ul. 22 lipca 7

 

89- 761 31 81

6.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

11-200 Bartoszyce

ul. Limanowskiego 11

 

89- 762-97 50

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

11-200 Bartoszyce

u. Kętrzyńska 44

 

89- 762 28 06