in Pomoc społeczna - aktualności
Poprawiono: 03 lipiec 2018
Utworzono: 16 czerwiec 2018
Odsłony: 1266

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:

Read More
in Pomoc społeczna - aktualności
Poprawiono: 21 grudzień 2015
Utworzono: 21 grudzień 2015
Odsłony: 2648

Od maja 2015 rozpoczął się kolejny etap dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020.

Read More
in Pomoc społeczna - aktualności
Poprawiono: 30 listopad 2015
Utworzono: 30 listopad 2015
Odsłony: 2195
in Pomoc społeczna - aktualności
Poprawiono: 22 grudzień 2015
Utworzono: 30 listopad 2015
Odsłony: 2110
in Pomoc społeczna - aktualności
Poprawiono: 05 listopad 2015
Utworzono: 05 listopad 2015
Odsłony: 2128

UWAGA!!!    800 165 320

TO CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH,
gdzie można uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko - mazurskiego.

Read More
in Pomoc społeczna - aktualności
Poprawiono: 02 listopad 2015
Utworzono: 16 październik 2015
Odsłony: 2604

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058), Rada Ministrów podwyższyła dotychczas obowiązujące kryteria. Od 1 października 2015 r.:

Read More