Ogłoszenie - dodatek osłonowy

in Pozostałe
Utworzono: 25 sierpień 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu informuje, iż osoby, które dotychczas nie złożyły wniosku o dodatek osłonowy mogą to zrobić do 31 października 2022 r.

 

Wnioski o dodatek osłonowy, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać:
•    w skrzynce podawczej Ośrodka lub pocztą na adres Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu ul. Lipowa 1A, 11-210 Sępopol,
•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpis elektroniczny lub profil zaufany),
•    lub osobiście w siedzibie Ośrodka pokój nr 19 i 23 w dni robocze w godz. 8.00 – 11.00.  
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu pod numerem telefonu (89) 761 32 20 wew.: 21, 22, 30, 32