Nowe kwoty dodatków energetycznych

in Dodatek energetyczny
Utworzono: 20 maj 2015

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 do 30 kwietnia 2016 zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r (M.P. z 2015 r. poz. 377) wynosić będzie:

  1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,09zł / miesiąc,
  2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,40zł / miesiąc,
  3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,48zł / miesiąc.