OGŁOSZENIE – pomoc społeczna

in Harmonogram wypłat
Poprawiono: 20 maj 2015
Utworzono: 13 luty 2015
Odsłony: 2499

I. Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej ( z kasy ).

 

1/ zasiłki stałe : 25

2/ zasiłki okresowe : 7, 14, 25, 28

3/ zasiłki celowe na żywność : 7, 14, 20, 25, 28

4/ zasiłki celowe - inne : 20

II. Osoby pobierające świadczenia z kasy – zasiłki stałe, okresowe, celowe, które nie pobrały ich w terminie określonym w decyzji administracyjnej, mogą je pobrać w dniach 14, lub 28, lub w miesiącu następnym przy odbiorze kolejnego świadczenia.

Z przyczyn organizacyjnych, w pozostałych dniach w/w świadczenia nie będą wypłacane.

W myśl obowiązujących przepisów – wypłatę świadczeń wstrzymuje się jeżeli nie zostały podjęte przez 2 kolejne miesiące kalendarzowe.