OGŁOSZENIE – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

in Harmonogram wypłat
Poprawiono: 13 luty 2015
Utworzono: 13 luty 2015
Odsłony: 3699

Osoby pobierające świadczenia z kasy - rodzinne, opiekuńcze, pielęgnacyjne i z funduszu alimentacyjnego, które nie pobrały ich w terminie określonym w decyzji administracyjnej, mogą je pobrać w dniach 14, lub 28, lub w miesiącu następnym przy odbiorze kolejnego świadczenia. Z przyczyn organizacyjnych, w pozostałych dniach w/w świadczenia nie będą wypłacane.

W myśl obowiązujących przepisów – wypłatę świadczeń wstrzymuje się jeżeli nie zostały podjęte przez 3 kolejne miesiące kalendarzowe.