Klauzula informacyjna

in Informacje ogólne
Poprawiono: 03 lipiec 2018
Utworzono: 14 czerwiec 2018
Odsłony: 1087

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Pomocy Społecznej
w Sępopolu ul. Lipowa 1A 11-210 Sępopol, reprezentowany przez Kierownika.

 1. Dane kontaktowe w sprawach Ochrony Danych:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu ul. Lipowa 1A 11-210 Sępopol
telefon: 89-761-32-19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. 2.Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji na podstawie art. 9c ust. 1 lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO. Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może nie powoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być :

 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. 5.Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 1. Pouczenie:

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO.