OGŁOSZENIE - WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH

in Dodatek węglowy
Poprawiono: 27 październik 2022
Utworzono: 27 październik 2022
Odsłony: 1254

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępopolu, działając na podstawie Zarządzenia Nr 576/2022 Burmistrza Sępopola z dnia 19 sierpnia 2022 r. oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia   2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.2000) zawiadamia:

Wypłata dodatków węglowych nie nastąpi w ustawowym terminie. Pierwsza transza środków przekazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę dodatków węglowych została wykorzystana.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

 

Sępopol 26.10.2022

Kierownik M-GOPS w Sępopolu

Teresa Rodź