Komunikat dotyczący programu "Dobry start" 300+

Poprawiono: 04 lipiec 2018
Utworzono: 04 lipiec 2018
Odsłony: 2396

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Sępopolu informuje o okresach i wnioskach dotyczących programu "Dobry start"

Informacja

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie „Dobry start".

Komu przysługuje

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko - bez względu na dochody. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski

Od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w MGOPS Sępopol, ul. Lipowa 1a w pok. świadczeń rodzinnych (19, 23).

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Szczegółowe informacje www.mpips.gov.pl/DobryStart

 1. 1.Komunikat dotyczący terminów składania wniosków 2018

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Sępopolu w związku z ustalaniem uprawnień do świadczeń na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019 informuje o okresach i wnioskach obejmujących:

 • Świadczenia Rodzinne
 • Fundusz Alimentacyjny
 • Świadczenia Wychowawcze 500+

Okresy i wnioski dotyczące Świadczeń Rodzinnych

 • Okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczyna się od 01-11-2018 r. i trwa do 31-10-2019 r.
 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.
 • wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 lipca br.

Okresy i wnioski dotyczące Funduszu Alimentacyjnego

 • okres świadczeniowy 2018/2019 rozpoczyna się od 01-10-2018 r. i trwa do 30-09-2019 r.
 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.
 • wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 lipca br.

Okresy i wnioski dotyczące Świadczenie Wychowawczego 500+

 • okres świadczeniowy 2018/2019 rozpoczyna się od 01-10-2018 r. i trwa do 30-09-2019 r.
 • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia br.
 • wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 lipca br.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty dotyczące uzysku/utraty dochodu
 • zaświadczenie/oświadczenie ze szkoły (nie wymagane jeżeli dzieci chodzą do szkoły podstawowej lub gimnazjum)
 • zaświadczenie/ oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za rok 2017
 • zaświadczenie/ oświadczenie o otrzymanych stypendiach szkolnych za rok 2017
 • zaświadczenie komornicze o wysokości otrzymanych alimentów w 2017 r. (w przypadku, gdy komornik prowadzi egzekucję)
 • wyrok/postanowienie o alimentach
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w przypadku osób składających wniosek o fundusz alimentacyjny)

oraz inne dokumenty w zależności od sytuacji rodziny i w zależności od dodatku do zasiłku rodzinnego, o który ubiegać się będzie wnioskodawca.

 1. 2.Informacja w sprawie wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – (aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.) do stosowania także na okres 2018/2019

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/