Pomoc społeczna - zmiany

in Pomoc społeczna - aktualności
Poprawiono: 02 listopad 2015
Utworzono: 16 październik 2015
Odsłony: 2525

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 2015 r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058), Rada Ministrów podwyższyła dotychczas obowiązujące kryteria. Od 1 października 2015 r.:

 

  • Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,00 zł;
  • Kryterium dla osoby gospodarującej w rodzinie wynosi 514,00 zł;
  • Maksymalna kwota zasiłku stałego - 604, 00 zł,
  • Kwota dochodu  z 1 ha przeliczeniowego - 288, 00 zł.