Dystrybucja żywności

in Pomoc społeczna - aktualności
Poprawiono: 21 grudzień 2015
Utworzono: 21 grudzień 2015
Odsłony: 2555

Od maja 2015 rozpoczął się kolejny etap dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020.

Żywność wydawana jest w Stowarzyszeniu Bezrobotnych w Sępopolu ul. Lipowa 1 A.
SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA ŻYWNOŚCI WYDAJE OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPOPOLU.
OSOBY UPRAWNIONE MUSZĄ SPEŁNIAĆ DWA WARUNKI:

  • TRUDNA SYTUACJA ŻYCIOWA WYMIENIONA W ART. 7 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z 2015 ROKU POZ. 163 ZE ZM.)
  • KRYTERIUM DOCHODOWE:
  • OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCE – 951 ZŁ
  • OSOBY W RODZINIE - 771 ZŁ