Terminy wypłat w grudniu 2020

Utworzono: 12 listopad 2020
Odsłony: 2087

OGŁOSZENIE

dotyczące wypłat świadczeń z kasy MGOPS w Sępopolu w miesiącu grudniu 2020 r.

 

 

Świadczenia z terminów 05,10,15 grudnia – płatne jak dotychczas.

Świadczenia z terminu 20 grudnia – płatne 16 grudnia.

Świadczenia z terminu 25 grudnia – płatne 17 grudnia.

Świadczenia z terminu 30 grudnia – płatne 18 grudnia.

 

Wszystkie świadczenia niepobrane w terminie – płatne 21 i 22 grudnia br.

Wynagrodzenia z tytułu prac społecznie-użytecznych za miesiąc grudzień br. – płatne po rozliczeniu, w terminie uzgodnionym z pracownikiem prowadzącym w/w zadanie.

Kierownik MGOPS w Sępopolu

Teresa Rodź