Podstawa prawna

in Rodzina 500+
Poprawiono: 11 marzec 2016
Utworzono: 10 marzec 2016
Odsłony: 2639

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016, poz. 214)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. 2016, poz. 212)