ŚWIADCZENIA RODZINNE – ZMIANY

Nadrzędna kategoria: Świadczenia rodzinne
in Aktualności
Utworzono: 02 listopad 2015
Odsłony: 3009

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.08.2015r.  (Dz. U. 2015r.  poz.1238) od 01 listopada 2015r. ulegają zmianie kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej nią 370,00 zł na wszystkie dzieci,
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 90,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka –
  • 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  • 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Pozostałe kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego pozostają bez zmian.