Ustalanie prawa do świadczeń i ich wypłata

Nadrzędna kategoria: Świadczenia rodzinne
in Aktualności
Utworzono: 05 sierpień 2016
Odsłony: 2216

UWAGA!!!!

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm.), wnioski o ustalenie prawa do:
ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 będą przyjmowane  od dnia 1 września 2016r.

Ustalanie prawa do świadczeń i ich wypłata

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.   

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępopolu PRZYPOMINA!!!

Prawo do świadczeń rodzinnych na dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej za miesiąc wrzesień i październik 2016 roku nastąpi po dostarczeniu oświadczenia lub zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki oraz dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia (w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny, lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie) w roku szkolnym 2016/2017, które należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2016 ROKU.