ZARZADZENIE NR 7.2021

in Zarządzenia / Komunikaty
Utworzono: 08 grudzień 2021
Odsłony: 581

ZARZADZENIE NR 7.2021 KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPOPOLU Z DNIA 03 GRUDNIA 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto 1 stycznia 2022 r. przypadające w sobotę.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt g Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu z dnia 26 września 2018 r. ( Zarządzenie Nr 8.2018 z dnia 26.09.2018 r. ze zm.) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm).

zm. )

z a r z ą d z a m  c o  n a s t ę p u je

§ 1.

Ustalam dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu dzień 07 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 r. ( sobota).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu

Teresa Rodź