ZARZĄDZENIE NR 2. 2022

in Zarządzenia / Komunikaty
Utworzono: 25 styczeń 2022
Odsłony: 640

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie : czasowych zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 2069 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm. ) oraz § 12 ust. 2 pkt g Regulaminu Organizacyjnego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu z dnia 26 września 2018 r.,
w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam czasowe zmiany organizacyjne związane z obsługą interesantów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu polegające na:

  1. wstrzymaniu bezpośredniego przyjmowania interesantów;
  2. załatwianiu spraw urzędowych :

- telefonicznie : (89) 761 32 20 lub (89) 761 32 19

- drogą mailową : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

- korespondencyjnie : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

11-210 Sępopol ul. Lipowa 1A,

- poprzez pozostawianie korespondencji w skrzynce podawczej

umieszczonej na budynku Ośrodka.

2. W sprawach pilnych istnieje możliwość bezpośredniego przyjęcia interesantów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnienie z pracownikiem w wyznaczonym miejscu z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowanie bezpiecznej odległości, zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja dłoni).

3. Kasa Ośrodka pozostaje otwarta jak dotychczas, w dniach i godzinach wypłaty świadczeń,
z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa (bezpieczna odległości, zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja dłoni). Rekomendujemy wypłatę świadczeń poprzez konta bankowe.

§ 2

Zmiany organizacyjne obowiązują od 24 stycznia 2022 roku do odwołania.

§ 3

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik MGOPS w Sępopolu Teresa Rodź