14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy

in Zarządzenia / Komunikaty
Utworzono: 02 sierpień 2023
Odsłony: 783

ZARZADZENIE NR 3.2023 KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPOPOLU Z DNIA 25 LIPCA 2023 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt g Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępopolu z dnia 27 maja 2022 r. ( Zarządzenie Nr 5.2022 ) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

 - z a r z ą d z a m – co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępopolu, w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. ( sobota).

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników i mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik MGOPS w Sępopolu

Teresa Rodź