Emp@tia

in Empatia
Poprawiono: 06 listopad 2018
Utworzono: 10 styczeń 2013
Odsłony: 87080

empatia logo

Portal emp@tia adresowany jest do osób i rodzin poszukujących pomocy państwa.

Tutaj znajdą Państwo informacje ważne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, a także z funduszu alimentacyjnego. Dowiedzą się Państwo również, jakie świadczenia przysługują osobom przemieszczającym się w obrębie Unii Europejskiej i na czym polega koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

Tutaj znajdą Państwo informacje o formach opieki nad dzieckiem do lat trzech. Dowiedzą się, jak przebiegają procedury adopcji krajowej i zagraniczej oraz jakie są formy wspierania rodziny i opieki zastępczej nad dzieckiem. Uzyskają Państwo informacje na temat postępowania orzeczniczego o niepełnosprawności oraz znajdą rejestry organizatorów i ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne.

Tutaj znajdą Państwo formularze wniosków o świadczenia i przyznanie pomocy oraz wzory innych potrzebnych dokumentów, obowiązujące akty prawne, statystyki, przydatne linki oraz adresy, a ponadto informacje o ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursach oraz prowadzonych przez nie programach.

Przejdź do portalu Emp@tia - Kliknij tutaj