Poprawiono: 11 styczeń 2022
Odsłony: 301

    MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPOPOLU INFORMUJE

     DODATEK OSŁONOWY

W dniu 4 stycznia weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).                                                                                                                                                                Wysokość dodatku osłonowego jest powiększana o 25 proc. w sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

WNIOSKI O PRZYZNANIE I WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPOPOLU, POKÓJ NR 19 i 23 LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ /PODPIS ELEKTRONICZNY LUB PROFIL ZAUFANY/.

Wnioski do pobrania także na stronie internetowej MGOPS Sępopol w zakładce „Dodatek osłonowy”

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

dodatek os

tarczaantyinf